VILLKOR OCH INTEGRITET


1. Anmälan är bindande för samtliga hela terminen. Endast mot uppvisat läkarintyg kan terminsavgiften återbetalas vid skada eller sjukdom. 


2. Nya medlemmar  kan provträna en gång genom att anmäla sig på hemsidan i fliken Prova på till den klass som känns lämpligt (se nivåbeskrivning). Fortsätter man träna efter provträningen måste en fullständig anmälan göras under Anmälan.


3. Som medlem omfattas du och/eller ditt barn av en idrottsförsäkring via Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Här kan du kolla vilket grundskydd försäkringen ger:  

https://www.budokampsport.se/forening/forsakring/ 


4. Wild Capoeira Kids Kif förbehåller sig rätten att ändra tid, plats och tränare samt ställa in träningstillfällen om nödvändigt. Vi sträver alltid efter att  informera medlemmar om ändringar med så god framförhållning som möjligt.


5. Föreningen har rätt att använda bilder och filmer som tas under klassen för reklamsyften. Undantag görs vid särskilda anledningar och detta ska meddelas skriftligt.


6. Vill man bli medlem när 7 veckor av terminen har gått betalar man halva terminsavgiften. Har 10 veckor av terminen gått betalar man 180 SEK per resterande tillfälle av de valda klasserna. Kontakta oss i så fall så skickar vi en betalningslänk.


 

INTEGRITETSPOLICY 


Den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordningen GDPR i hela EU.  Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter. 

Wild Capoeira Kids, org nr 802453-5430, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.  


Genom att registrera dig accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.  


Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom att registrera dig för klasser på vår hemsida. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer men även personnummer.

Personnummer behövs för att vi ska kunna ansöka om bidrag, både statligt och kommunalt samt försäkra alla som tränar.  


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till vårdnadshavare m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter.  


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 


Hur skyddar vi dina personuppgifter? 


Vi lagrar de personuppgifter som ni lämnar till oss på One.com (vår webbleverantör för webbmejlen och hemsidan) och på styrelsens lokala lösenordsskyddade datorer under uppdragstiden. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Vanligtvis brukar vi radera e-post och medlemmars personuppgifter efter 12 månader.  


Vilka rättigheter har du?


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du har även rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. 

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 


Vad händer om du inte vill lämna uppgifter?


Då kan du inte bli medlem hos oss och är du redan medlem måste medlemskapet upphöra.


Ändringar i Integritetspolicy


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda tjänsten. 


Kontakt


Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt medlemsskap, vänligen kontakta oss genom att mejla till: info@capoeiraangola.se