Villkor och integritetspolicy


1. Anmälan är bindande för samtliga hela terminen.


2.Nya medlemmar  kan provträna en gång genom att anmäla sig på hemsidan under fliken ”Anmälan” till den klass som Sara anser lämplig. Fortsätter man träna efter provträningen fakturerar vi terminsavgiften samt medlemsförsäkringen. Vill man inte fortsätta träna ska detta meddelas skriftligt till senast 2 dagar efter testad klass.


3. Som medlem omfattas du och/eller ditt barn av en idrottsförsäkring via Svenska Budo & Kampsportsförbundet genom medlemsförsäkringen som betalas en gång per år. Här kan du kolla vilken grundskydd försäkringen ger: https://www.budokampsport.se/klubb/forsakring/


4. Wild Capoeira Kids Kif förbehåller sig rätten att ändra tid, plats och tränare samt ställa in träningstillfällen om nödvändigt. Vi sträver alltid efter att  informera medlemmar om ändringar med så god framförhållning som möjligt.


5. Föreningen har rätt att använda bilder och filmer som tas under klassen för reklamsyften. Undantag görs vid särskilda anledningar och detta ska meddelas skriftligt.


 

Provträning (gäller ej medlemmar)


Är du nyfiken på om Capoeira eller Akrobatrix är något för dig eller ditt barn? Hör av dig till info@capoeiraangola.se och berätta lite om hur gammal du eller barnet är, vad du/ni har tränat tidigare och annat som kan vara bra att veta för oss inför en provträning.

Vår tränare Sara Stanczak kommer att höra av sig och föreslå ett provträningstillfälle. Man kan provträna gratis 1 gång i mån av plats i den klass som Sara anser lämplig.


Inför provträningen anmäler du dig eller ditt barn för just den klassen på http://www.capoeiraangola.se/anmalanVill ni efter provträningen fortsätta träna, kommer vi att fakturera terminsavgiften samt medlemsförsäkringen. Medlemsförsäkringen är obligatorisk och tillkommer alltid vid nyanmälan (150 SEK per år). Vill ni inte fortsätta efter provträningen meddelar ni detta skriftligen senast inom 48 timmar till info@capoeiraangola.se för att inte detta skall faktureras.


Vill man bli medlem när 7 veckor av terminen har gått betalar man halva terminsavgiften. Har 10 veckor av terminen gått betalar man 150 SEK per resterande tillfälle av de valda klasserna.


 

*INTEGRITETSPOLICY 


Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Wild Capoeira Kids, org nr 802453-5430, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.  


OBS! Genom att registrera dig accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.  


Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar, eller har lämnat till oss, genom att registrera dig för klasser på vår sida. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer men även personnummer då detta behövs för att vi i vår tur skall kunna ansöka om bidrag, både statligt och kommunalt samt försäkring för alla som tränar.  


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter.  


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 


Hur skyddar vi dina personuppgifter? 


Vi lagrar de personuppgifter som ni lämnar till oss i WordPress vilket är det system där webbsidan ligger. WordPress har som standard att stöda och främja kryptering av användardata och de krypterar all trafik för alla WordPress.com-webbplatser. Ytterligare steg som vi nu tagit för att säkerställa att era uppgifter är skyddade är att övervaka webbtrafik och webbserverloggar genom att installera ett pluginprogram som en säkerhetsmetod för att säkerställa att dataöverträdelser inte uppstår. 

När ni är i kontakt med oss via mail så har vi ett avtal med vår mailleverantör som reglerar hur personuppgifter ska hanteras på deras system för att följa GDPR. Här raderas även e-post efter 12 månader.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 


Vilka rättigheter har du?


I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du har även rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. 

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 


Vad händer om du inte vill lämna uppgifter?


Då kan du inte bli medlem hos oss och är du redan medlem måste medlemskapet upphöra 


Ändringar i Integritetspolicy


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten. 

Kontakta oss  


Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt medlemsskap, vänligen kontakta oss genom att mejla till: info@capoeiraangola.se