HITTA till OSS!

Vi håller till i Lilla salen i Sundbyskolans gymnastiksalar i Spånga. Parkering finns på Arrendevägen öster om byggnaden (OBS: det är ingen genomfart från Arrendevägen norr om skolan, man kör Småbrukarvägen ner till korsningen och svänger vänster för att komma till gymnastiksalarna). Ingångarna till båda salarna är separata och nås från skolgården (se karta). Dörrarna är alltid låsta, använd ringklockan och knacka på fönstren för att komma in

 

Adress:

Sundbyskolan

Gymnastiksalarna

Arrendevägen 6 i Spånga

KONTAKTA OSS!