ANMÄLAN 

Vissa klasser är fulla men gör ni en anmälan kommer ni få ett mail så fort det finns en plats i den gruppen (eller annan grupp med liknande nivå)

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

SÖNDAG

17:00-18:15

AkrobaTrix

Superkids forts 1

17:00-18:00

AkrobaTrix

Akro Wild kids

17:00-18:15

AkrobaTrix

 super kids grund 

(veckor vi är i salen)

AkrobaTrix

18:00-19:00

fri träning alla nivåer

11:00-12:00

Capoeira

wild kids 

18:15:19:30

AkrobaTrix

Superkids grund

18:00-19:00 

Capoeira 

Vuxna/superkids

18:15:-19:30

AkrobaTrix

Superkids forts 1

 

AkrobaTrix forts 2

sundbyskolan 18:45-20:00

jumpyard 19:00-20:00

12:00-13:00

Capoeira

Vuxna/superkids

19:30-21:00 (till v43)

19:15-20:30 (v45-47)

AkrobaTrix

Superkids forts 2

19:00-20.15

AkrobaTrix

Superkids forts 2

13:00-14:30

AkrobaTrix/

Vuxna/Superkids

blandade nivåer

14:30-15:30

Hinderbarna

Mini kids