En fin och viktig sak för vår förening är att vi har engagerade föräldrar/närstående vuxna.

Vi är en liten förening men med engagemanget blir vi större och dessutom blir träningen bättre!


Föräldrar/närstående vuxnas engagemang består i att hjälpa till att plocka fram och ta undan redskap inför och efter klasser. På vissa av klasserna är föräldern/närstående vuxen även med och hjälper sitt barn under klassens gång.

ANMÄLAN HT-24